Fotowoltaika

Składniki systemu fotowoltaicznego

Każdy system fotowoltaiczny składa się z kilku podzespołów, należy tu wyróżnić:

  • moduły fotowoltaiczne
  • inwerter
  • system mocowania
  • akcesoria łączeniowe

Rozmiary instalacji fotowoltaicznej

Moc instalacji, czyli ilość paneli fotowoltaicznych, jaką da się zmieścić na danej powierzchni zależy od wielu czynników. Wpływ mają:

  • Miejsce instalacji – w zależności od szerokości geograficznej zmienia się kąt padania promieni słonecznych. Czynnik ten nie ma większego wpływu, jeżeli planowane instalację znajdują się na terenie Polski.
  • Kąt nachylenia – powierzchnia, na której instalujemy panele powinna być nachylona pod kątem, co najmniej 15 stopni, ze względu na proces samooczyszczania i odśnieżania paneli. W przypadku, gdy dach lub grunt jest płaski należy stosować konstrukcje, które nachylają panele pod odpowiednim kątem do poziomu.
  • Przeszkody otaczające instalację, które mogą spowodować zacienienie lub uniemożliwić instalację – drzewa, budynki, słupy, ogrodzenia oraz w przypadku dachów dodatkowo świetliki, okna i kominy.
  • Wymagania wynikające z projektu – należy zaliczyć tutaj stacje transformatorowe, drogi technologiczne i pożarowe oraz ogrodzenia terenu.
  • Wymagania technologiczne takie jak maksymalne obciążenie dachu oraz wytrzymałość konstrukcji na siłę wiatru oraz śnieg.

Najistotniejszym kryterium podczas rozmieszczania paneli w fazie projektowej jest unikanie zacienienia. Padający na moduły cień powoduje nie tylko spadek produkcji energii elektrycznej, ale także nagrzewanie się elementów (zacienione ogniwo fotowoltaiczne działa jak rezystor), co może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia panelu.

Nasłonecznienie

Wartością najbardziej przydatną podczas szacowania uzysku energii jest nasłonecznienie. Interpretować je należy, jako sumę natężenia promieniowania słonecznego w danym czasie dla danej powierzchni np. suma natężenia promieniowania słonecznego w czasie godziny, dnia lub roku na powierzchni 1m². Nasłonecznienie jest wielkością opisującą ilość energii słonecznej przypadającej na powierzchnię w danym okresie czasu. Nasłonecznienie najczęściej wyrażane jest w kWh/m² na rok. Dla Polski zawiera się w przedziale od 1050 – 1150 kWh/m²/rok.

Produkcja energii

Produkcja energii w systemach fotowoltaicznych jest powiązana z warunkami nasłonecznienia, które panują w danym miesiącu. W przypadku fotowoltaiki temperatura powietrza nie ma znaczącego wpływu, tak jak to ma miejsce w przypadku kolektorów słonecznych. Sytuacja jest tutaj nawet odwrotna – chłodniejszy moduł fotowoltaiczny wyprodukuje więcej energii elektrycznej niż nagrzany moduł oświetlony tym samym strumieniem światła. W związku z tym systemy fotowoltaiczne mogą w efektywny sposób generować energię także w zimie.

Pytania i odpowiedzi

Tak naprawdę nie ma ograniczeń, co do wielkości systemu. Przyjmuje się jednak, że ze względów ekonomicznych (prace projektowe, dojazd, przygotowania do instalacji) nie powinno instalować się systemów mniejszych niż 3 kWp. Poniżej tej mocy dość znacznie zmniejsza się rentowność systemu.

Jak najbardziej – mikroinstalacje fotowoltaiczne są przede wszystkim instalowane na dachach domów, budynków firmowych czy też halach. Instalacje fotowoltaiczne można także budować na elewacjach budynków, jako elementy zintegrowane z budynkiem, lub na ziemi na specjalnych stelażach.

Kolektory słoneczne wykorzystywane są głównie do ogrzewania wody użytkowej a ich działanie ogranicza się tylko do miesięcy letnich. Panele fotowoltaiczne produkują energię elektryczną przez cały rok, niezależnie czy niebo jest zachmurzone czy też nie. Naturalnie w przypadku mocnego zachmurzenia produkowana jest odpowiednio mniejsza ilość energii.

W przypadku Polski dla jednego kWp mocy, przyjmuje się, że idealnie ustawiona instalacja produkuje około 1000 kWh energii elektrycznej rocznie.

Cena jest zmienna w pewnym zakresie i zależy od użytych komponentów, wielkości oraz kompleksowości instalacji. Można przyjąć, że cena mieści się między 3800 PLN brutto za kWp przy systemach 8-10 kWp, a ceną 4500 PLN brutto za kWp przy małych systemach 4 kWp. Zapraszamy do kontaktu w celu przygotowania indywidualnej oferty. KONTAKT .

Instalacja modułów fotowoltaicznych na dachu nie wymaga pozwolenia na budowę. Główny Urząd Nadzoru Budowlanego zamieścił na swojej stronie interpretację przepisów dotyczącą ogniw fotowoltaicznych.
Pozwolenie na budowę, ani zgłoszenie nie jest wymagane przy wykonywaniu robót polegających na instalowaniu urządzeń na obiektach budowlanych (art. 29 ust.2 pkt 15 w zw. z art. 30 ust. 1 ustawy).
Instalowanie na obiektach urządzeń powyżej 3 m wysokości wymaga już zgłoszenia, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 3 lit. b. Jednocześnie oznacza to, że dla urządzeń nieprzekraczających 3 m nie ma obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę ani dokonania zgłoszenia.
W związku, z czym instalacja ogniw fotowoltaicznych wraz z konstrukcją wsporczą na dachu nie wymaga zgłoszenia ani uzyskania pozwolenia. Warunkiem jest to, że wysokość tej konstrukcji nie może przekroczyć 3 m. Powyższe obowiązuje również dla montażu ogniw wolnostojących na gruncie.

Panele fotowoltaiczne są bardzo mocne i odporne na uszkodzenia. Zostały zaprojektowane tak, aby wytrzymać niszczące działanie sił natury. Są one odporne na śnieg, deszcz, wiatr a nawet grad.