Finansowanie fotowoltaiki oraz pomp ciepła

Od 29 kwietnia 2022 roku ruszył Program MOJE CIEPŁO. Program realizowany będzie w latach 2022-2026.
W programie „Moje Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł. Budżet wynosi 600 mln zł. Ze wsparcia skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać będzie zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.
Program MOJE CIEPŁO będzie komplementarny wobec programu CZYSTE POWIETRZE, który z kolei wspiera wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w już istniejących, starszych budynkach.
Beneficjantami będą mogły być osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów, ale – tutaj ważne zastrzeżenie – jedynie nowych
Dowiedz się więcej od naszych Doradców. Zadzwoń: 61 6793510

Inwestycja finansowana z Programu

MOJE CIEPŁO

Od 29 kwietnia 2022 roku ruszył Program MOJE CIEPŁO. Program realizowany będzie w latach 2022-2026.
W programie „Moje Ciepło” przewidziane są dotacje od 7 do nawet 21 tys. zł. Budżet wynosi 600 mln zł. Ze wsparcia skorzystają właściciele tylko nowych budynków mieszkalnych o podwyższonym standardzie energetycznym. Obowiązywać będzie zasada: najpierw inwestycja – potem wypłata.
Program MOJE CIEPŁO będzie komplementarny wobec programu CZYSTE POWIETRZE, który z kolei wspiera wymianę nieekologicznych źródeł ciepła w już istniejących, starszych budynkach.
Beneficjantami będą mogły być osoby fizyczne – właściciele bądź współwłaściciele jednorodzinnych domów, ale – tutaj ważne zastrzeżenie – jedynie nowych
Dowiedz się więcej od naszych Doradców. Zadzwoń: 61 6793510

Od 1 października 2021 roku ruszył Program Agroenergia. Program realizowany będzie w latach 2021-2027.
Cel programu: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Wsparciem finansowym objęte będą:
1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
a. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
b. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
c. pomp ciepła o mocy: 10 < kW ≤ 50, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
d. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).
3. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii)
Dowiedz się więcej od naszych Doradców. Zadzwoń: 61 6793510

Inwestycja finansowana z Programu

AGROENERGIA

Od 1 października 2021 roku ruszył Program Agroenergia. Program realizowany będzie w latach 2021-2027.
Cel programu: Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym. Program realizowany będzie do 2027 roku.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Wsparciem finansowym objęte będą:
1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
a. instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
b. instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej: 10 < kW ≤ 50,
c. pomp ciepła o mocy: 10 < kW ≤ 50, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
d. instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy w miejscu prowadzenia działalności rolniczej.
2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).
3. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji (decyduje Punkt Poboru Energii)
Dowiedz się więcej od naszych Doradców. Zadzwoń: 61 6793510

Współpracujemy z największymi Bankami w Polsce, w tym: Santander Consumer Bank S.A., BNP Paribas S.A., Credit Agricole, , dzięki czemu zakup instalacji fotowoltaicznej można sfinansować atrakcyjnym kredytem ratalnym.

Inwestycja finansowana poprzez kredyt ratalny

Współpracujemy z największymi Bankami w Polsce, w tym: Santander Consumer Bank S.A., BNP Paribas S.A., Credit Agricole, , dzięki czemu zakup instalacji fotowoltaicznej można sfinansować atrakcyjnym kredytem ratalnym.

Pomagamy także w uzyskaniu leasingu operacyjnego, abyś mógł zrealizować inwestycję na jak najlepszych warunkach. Współpracujemy m.in. z: Idea Getin Leasing S.A. oraz Millennium Leasing.

Inwestycja finansowana poprzez leasing operacyjny

Pomagamy także w uzyskaniu leasingu operacyjnego, abyś mógł zrealizować inwestycję na jak najlepszych warunkach. Współpracujemy m.in. z: Idea Getin Leasing S.A. oraz Millennium Leasing.

Program CZYSTE POWIETRZE obejmuje zwrot kosztów przy wymianie:
– starych pieców zasilanych paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła (spełniające wymagania programu),
– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii (rekuperacja),
mikroinstalację fotowoltaiczną,
– termomodernizację budynku,
wymianę okien, drzwi i bram garażowych budynku.
Maksymalne dofinansowanie bez mikroinstalacji fotowoltaicznej: 25 000 zł
Maksymalne dofinansowanie z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 30 000 zł

Inwestycja finansowana poprzez program CZYSTE POWIETRZE

Program CZYSTE POWIETRZE obejmuje zwrot kosztów przy wymianie:
– starych pieców zasilanych paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła (spełniające wymagania programu),
– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii (rekuperacja),
mikroinstalację fotowoltaiczną,
– termomodernizację budynku,
wymianę okien, drzwi i bram garażowych budynku.
Maksymalne dofinansowanie bez mikroinstalacji fotowoltaicznej: 25 000 zł
Maksymalne dofinansowanie z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 30 000 zł

Po raz pierwszy z ulgi podatkowej można było skorzystać w 2020 roku, przy rozliczeniu rocznym za 2019 r. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, to można tę nadwyżkę odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Po raz pierwszy z ulgi podatkowej można było skorzystać w 2020 roku, przy rozliczeniu rocznym za 2019 r. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, to można tę nadwyżkę odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Skontaktuj się z naszymi Doradcami i dowiedz się więcej o możliwościach finansowania elektrowni słonecznej.