ikona emailbiuro@czysty-zysk.pl

ikona telefon61 679 35 10

Fotowoltaika

płatwie

Rozmiary instalacji fotowoltaicznych

Moc instalacji, czyli ilość paneli fotowoltaicznych, jaką da się zmieścić na danej powierzchni zależy od wielu czynników. Wpływ mają:

  • Miejsce instalacji – w zależności od szerokości geograficznej zmienia się kąt padania promieni słonecznych. Czynnik ten nie ma większego wpływu, jeżeli planowane instalację znajdują się na terenie polski.
  • Kąt nachylenia – powierzchnia, na której instalujemy panele powinna być nachylona pod kątem, co najmniej 15 stopni, ze względu na proces samooczyszczania i odśnieżania paneli. W przypadku, gdy dach lub grunt jest płaski należy stosować konstrukcje, które nachylają panele pod odpowiednim kątem do poziomu.
  • Przeszkody otaczające instalację, które mogą spowodować zacienienie lub uniemożliwić instalację – drzewa, budynki, słupy, ogrodzenia oraz w przypadku dachów dodatkowo świetliki, okna i kominy.
  • Wymagania wynikające z projektu – należy zaliczyć tutaj stacje transformatorowe, drogi technologiczne i pożarowe oraz ogrodzenia terenu.
  • Wymagania technologiczne takie jak maksymalne obciążenie dachu oraz wytrzymałość konstrukcji na siłę wiatru oraz śnieg.

Najistotniejszym kryterium podczas rozmieszczania paneli w fazie projektowej jest unikanie zacienienia. Padający na moduły cień powoduje nie tylko spadek produkcji energii elektrycznej, ale także nagrzewanie się elementów (zacienione ogniwo fotowoltaiczne działa jak rezystor), co może prowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia panelu.

Do przeprowadzenia wstępnej kalkulacji mocy modułów ograniczyć należy się do dwóch przypadków:

  • Instalacje montowane na powierzchni skośnej – dach lub podłoże powinno być nachylone pod kątem, co najmniej 15 stopni do poziomu. W takim przypadku panele montuje się płasko na powierzchni, dzięki czemu powierzchnia zostaje maksymalnie wykorzystana. Nie występuje zjawisko zacieniania się kolejnych rzędów paneli. Poniżej zdjęcie obrazujące ten typ instalacji (źródło: Tenesol)
  • Instalacje montowane na powierzchni płaskiej – dach lub grunt jest płaski lub kąt nachylenia do poziomu jest mniejszy niż 15 stopni. W tym przypadku wykorzystuje się konstrukcje wsporcze, umożliwiające nachylenie modułów pod kątem do poziomu. Duże znaczenie projektowe ma tu dokonanie obliczeń obciążenia konstrukcji wiatrem – moduły zachowują się jak żagiel i w zależności od kierunku wiatru są dociskane lub odrywane od dachu. Minusem tego typu instalacji jest wymóg oddalenia od siebie kolejnych rzędów paneli, ze względu na wzajemnie zacienianie, co powoduje mniejsze wykorzystanie dostępnej powierzchni.

W uproszczeniu, moc instalacji w zależności od dostępnej powierzchni można odczytać z poniższej tabeli:

Wielkość instalacji w zależności od typu i dostępnej powierzchni
Rodzaj instalacji -> Na powierzchni skośnej Na powierzchni płaskiej
Dostępna powierzchnia Maksymalna moc instalacji [kWp]
10m 2 1,5 0,5
100m 2 15 5
1 hektar --- 500