Mój Prąd 3.0

Od 1 lipca 2021 roku ruszył ponownie Program Mój Prąd 3.0. Program realizowany będzie w latach 2021-2023.
Cel programu: zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Warunki dofinansowania:
a. kwota dotacji: do 3 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;
b. dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020r.;
c. moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej
d. przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW.
Dowiedz się więcej od naszych Doradców. Zadzwoń: 61 6793510

Inwestycja finansowana z Programu

MÓJ PRĄD 3.0

Od 1 lipca 2021 roku ruszył ponownie Program Mój Prąd 3.0. Program realizowany będzie w latach 2021-2023.
Cel programu: zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Polski.
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.
Warunki dofinansowania:
a. kwota dotacji: do 3 tys. zł, nie więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych;
b. dofinansowaniu podlegają instalacje niezakończone przed dniem 01.02.2020r.;
c. moc instalacji fotowoltaicznej powinna być dostosowana do rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną. Instalacja fotowoltaiczna powinna być tak dobrana, aby całkowita ilość energii elektrycznej wyprodukowanej i odprowadzonej do sieci energetycznej przez instalację objętą grantem w rocznym okresie rozliczeniowym nie przekroczyła 120% całkowitej ilości energii elektrycznej pobranej z sieci energetycznej
d. przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej od 2 kW do 10 kW.
Dowiedz się więcej od naszych Doradców. Zadzwoń: 61 6793510

Współpracujemy z największymi Bankami w Polsce, w tym: Santander Consumer Bank S.A., BNP Paribas S.A., Credit Agricole, , dzięki czemu zakup instalacji fotowoltaicznej można sfinansować atrakcyjnym kredytem ratalnym.

Inwestycja finansowana poprzez kredyt ratalny

Współpracujemy z największymi Bankami w Polsce, w tym: Santander Consumer Bank S.A., BNP Paribas S.A., Credit Agricole, , dzięki czemu zakup instalacji fotowoltaicznej można sfinansować atrakcyjnym kredytem ratalnym.

Pomagamy także w uzyskaniu leasingu operacyjnego, abyś mógł zrealizować inwestycję na jak najlepszych warunkach. Współpracujemy m.in. z: Idea Getin Leasing S.A. oraz Millennium Leasing.

Inwestycja finansowana poprzez leasing operacyjny

Pomagamy także w uzyskaniu leasingu operacyjnego, abyś mógł zrealizować inwestycję na jak najlepszych warunkach. Współpracujemy m.in. z: Idea Getin Leasing S.A. oraz Millennium Leasing.

Program CZYSTE POWIETRZE obejmuje zwrot kosztów przy wymianie:
– starych pieców zasilanych paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła (spełniające wymagania programu),
– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii (rekuperacja),
mikroinstalację fotowoltaiczną,
– termomodernizację budynku,
wymianę okien, drzwi i bram garażowych budynku.
Maksymalne dofinansowanie bez mikroinstalacji fotowoltaicznej: 25 000 zł
Maksymalne dofinansowanie z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 30 000 zł

Inwestycja finansowana poprzez program CZYSTE POWIETRZE

Program CZYSTE POWIETRZE obejmuje zwrot kosztów przy wymianie:
– starych pieców zasilanych paliwem stałym na ekologiczne źródła ciepła (spełniające wymagania programu),
– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej,
– montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem energii (rekuperacja),
mikroinstalację fotowoltaiczną,
– termomodernizację budynku,
wymianę okien, drzwi i bram garażowych budynku.
Maksymalne dofinansowanie bez mikroinstalacji fotowoltaicznej: 25 000 zł
Maksymalne dofinansowanie z mikroinstalacją fotowoltaiczną: 30 000 zł

Po raz pierwszy z ulgi podatkowej można było skorzystać w 2020 roku, przy rozliczeniu rocznym za 2019 r. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, to można tę nadwyżkę odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Ulga podatkowa na fotowoltaikę

Po raz pierwszy z ulgi podatkowej można było skorzystać w 2020 roku, przy rozliczeniu rocznym za 2019 r. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 tys. zł. Gdy kwota odliczenia jest wyższa od rocznego dochodu, to można tę nadwyżkę odliczyć w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Skontaktuj się z naszymi Doradcami i dowiedz się więcej o możliwościach finansowania elektrowni słonecznej.