ikona emailbiuro@czysty-zysk.pl

ikona telefon61 679 35 10

Oferta i DOTACJE

płatwie

Dotacje - Program Prosument

PROGRAM PROSUMENT ZAWIESZONY DO ODWOŁANIA

BRAK UMOWY MIĘDZY BOŚ BANK A NFOŚ!

Założenia nowego programu NFOŚiGW na dofinansowania przydomowych instalacji fotowoltaicznych - „Prosument”:

 • Dofinansowanie do 40 % kosztów kwalifikowanych instalacji PV (w pierwszym roku lub do wyczerpania puli 100 mln zł) Maksymalna kwota dofinansowania to 100.000 zł w wypadku osób fizycznych, po okresie roku lub wyczerpaniu puli - dofinansowanie do 30 % kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaicznej - warto już dziś podpisać wstępną umowę i przygotować projekt instalacji, który jest niezbędny na etapie składania wniosku - pozwoli to na szybkie skompletowanie dokumentów niezbędnych do aplikacji.

 • Niskooprocentowana pożyczka (1% w skali roku) na okres do 15 lat (kredyt na 100 % kosztów kwalifikowanych) - preferencyjne oprocentowanie oraz kredyt na 100% kosztów pozwala na realizację zadania bez konieczności angażowania kapitału własnego.

 • Koszt kwalifikowany instalacji fotowoltaicznej podłączonej do sieci to maksymalnie 8 000 zł za każdy kWp zainstalowany dla instalacji do 10 kWp oraz 6000 zł dla instalacji powyżej 10 kWp

Realizacja krok po kroku:


  1. Wstępna konsultacja telefoniczna/email - określenie lokalizacji inwestycji, zapotrzebowania na energię elektryczną - na tej podstawie określamy wstępnie moc i orientacyjną cenę instalacji.
  2. Podpisanie umowy - realizacja uwarunkowana jest od uzyskania finansowania/dofinansowania.
  3. Przygotowujemy kompleksowy projekt instalacji - niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie.
  4. Przygotowujemy pozostałą dokumentację niezbędną do aplikacji o finansowanie z programu Prosument.
  5. Właściwy montaż instalacji na obiekcie i przygotowanie dokumentacji do zgłoszenia mikroinstalacji do operatora sieci dystrybucjyjnej.

Zapraszamy do kontaktu!