ikona emailbiuro@czysty-zysk.pl

ikona telefon61 679 35 10

Aktualności

płatwie
18
maj
2020

Nowe przepisy dla prosumentów

Do opracowania rozporządzeń regulujących zasady funkcjonowania prosumentów, mikroinstalacji i spółdzielni energetycznych ministerstwo właściwe ds. energii zobligowała przyjęta w połowie ubiegłego roku nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii.

Ministerstwo przedstawiło trzy projekty rozporządzeń.

Pierwszy dotyczy dokonywania rejestracji, bilansowania i udostępniania danych pomiarowych oraz rozliczeń prosumentów energii odnawialnej. Jedną z kluczowych spraw do wyjaśnienia w kontekście rozliczeń energii wprowadzanej do sieci przez prosumentów w systemie opustów jest tzw. bilansowanie międzyfazowe.
Projekt rozporządzenia wyjaśnia jak ma być rozumiane bilansowanie dla instalacji jedno- i trójfazowych. Zgodnie z projektem rozporządzenia, prosumenci mają uzyskać dostęp do platformy elektronicznej z danymi na temat swojego zużycia energii, jak również poprawności bilansowania danych i dokonywania rozliczeń przez operatora sieci dystrybucyjnej i sprzedawcę energii. Odpowiedzialni za udostępnienie takiej platformy mają być sprzedawcy energii. Na takiej platformie sprzedawcy mają udostępniać prosumentom te same pliki z danymi, które otrzymali od operatorów sieci dystrybucyjnej w celu dokonania rozliczenia.
Szczegóły dostępne są tutaj: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333811

Drugi z projektów rozporządzeń dotyczy wymagań technicznych, warunków przyłączenia oraz współpracy mikroinstalacji z systemem elektroenergetycznym.
Szczegóły projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333807/katalog/12687306#12687306

Trzeci z opublikowanych projektów rozporządzeń dotyczy spółdzielni energetycznych.
Szczegóły projektu: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12333808

Więcej informacji tutaj: https://cutt.ly/ByUKhp4
Źródło: www.gramwzielone.pl


WRÓĆ DO AKTUALNOŚCI